מדיניות הפרטיות

ברוכים הבאים לאתר https://shop-locks.co.il  (להלן: “האתר”), האתר מופעל על ידי חבר המנעולנים, ע.מ 066129446 (להלן: ” מפעיל האתר”).

מפעיל האתר מכבד את פרטיות המשתמשים באתר שהוא מנהל ומפעיל, תנאי מסמך זה מהווים בין היתר את מדיניותו של מפעיל האתר ביחס להגנת הפרטיות, והוא מתחייב כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי מפעיל האתר ביחס לפרטיות המשתמשים באתר, וכיצד משתמש מפעיל האתר במידע, הנמסר לו על-ידי המשתמשים או הנאסף על-ידו בעת השימוש באתר.

השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בה באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו’).

  1. הרשמה לאתר בעת רכישה של מוצר ו/או שירות:

 

  1. אבטחת מידע באתר:
  1. מאגרי מידע ושימוש במידע ע”י מפעיל האתר:
  1. תכנים לפרסום באתר אשר יימסרו ע”י המשתמש:
  1. מסירת מידע לצד ג’:
  1. איסוף מידע מצד ג’:
  1. איסוף מידע ע”י צד ג’:
  1. COOKIES
  1. שינויים במדיניות הפרטיות:
  1. יצירת קשר:

מנעולן?

הרשם כאן !