תנאי שימוש:

חנות מנעולים הינו אתר אינטרנט, המוכר מוצרים שונים ללקוחות שנרשמו אליו באמצעות יצירת חשבון או כאורחים ומופעל ע”י חבר המנעולנים מספר ע.מ 66129446.
בתקנון זה נעשה שימוש בלשון זכר לצרכי נוחיות בלבד.
האתר מיועד לרכישת מוצרים לבני 18 ומעלה, בעלי כרטיס אשראי תקף.

ומאפשר ללקוחותיו ולאורחיו גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש שבתקנון זה.

הרכישה באתר הינה ליחידים ולא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת.
תקנון זה מסדיר את תנאי השימוש באתר ואת היחסים המשפטיים בין החברה לבין המשתמשים באתר. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאים הכתובים ולתנאים הנוספים המופיעים/יופיעו באתר בעת שימושך.

ביצוע הזמנה/רכישה של מוצר דרך האתר כפופים לכל ההוראות והתנאים שבתקנון זה.

 

לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה,דרישה,תביעה כנגד האתר,החברה, מנהלי האתר, עובדי החברה בכל הקשור להוראות ולתנאים של תקנון זה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון, מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי, רק התקנון שמופיע באתר במועד הרכישה הוא הרלוונטי והתקף ובכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר,יהיו בתוקף הוראות תקנון זה.

בנוסף לתנאי התקנון, החברה תהא רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע גישה ממשתמש אשר ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי המנוגדת להוראות תקנון זה או /ועלולה לפגוע בדרך כלשהי בחברה או במוניטין שלה. הרישומים האלקטרוניים של האתר כולל קליטת הפרטים כפי שהוזנו על ידי הלקוח הינם הראיה לנכונות הפעולות אשר בוצעו על ידי הלקוח באתר.

החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו כמידע שלם ומדויק עם זאת, עשויים להופיע בו אי דיוקים ,שגיאות בתום לב. החברה לא תישא באחריות כלשהי בעניין זה.

תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון, יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים באזור המרכז.

לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל courselocksmith@gmail.com או בטלפון:072-393-5541
כל משתמש רשאי ליצור חשבון יחיד,כפל חשבונות לאותו לקוח יוסרו ע”י החברה.

אופן השימוש באתר

משתמש/לקוח באתר הינו כל מי שעושה שימוש בפונקציות האתר, באופן ישיר או עקיף/מבצע רכישה דרך האתר, מבקר, גולש דרך מחשב, טלפון נייד או בדרך אחרת.

בשימוש באתר, מתחייב הלקוח, לעמוד בתנאים הנ”ל:
לא להעביר, לאסוף,לעשות שימוש בתכנים,בפרטים ובכל מידע אחר הנמצא באתר גם מידע השייך לחברה וגם לצד ג.
לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית מחבלת אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

המשתמש רשאי לבצע שימוש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד לפי כל דין, בהתאם לתנאי התקנון, בתום לב ולשימושו האישי בלבד, ולא למטרה אחרת, לרבות אך לא רק, לצורך מכירה חוזרת ו/או הצגה ללא היתר באתרים אחרים ו/או ביצוע רכישות שאחת או יותר ממטרותיה הנה מרמה ו/או ביצוע כל מעשה ו/או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר ו/או בפעילותו התקינה ו/או בצדדים שלישיים.

 

מוצרים ועלויות

מחירי המוצרים כוללים מע״מ לפי חוק, לא כוללים דמי משלוח .התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.

המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.

מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר נקובים בש”ח. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח.

החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת. עם זאת, המחירים מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.

החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על מוצרים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת).

בטרם רכישה באתר הנך נדרש למלא טופס הזמנה עם פרטי המזמין ואמצעי התשלום. מילוי הפרטים הנדרשים בטופס ההזמנה באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה באתר. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן נכון ומדויק.

אחריות למילוי הפרטים חלה על הלקוח המזמין בלבד. החברה לא אחראית על הזנת פרטים שגויים ועל תקלות כלשהן שהתרחשו כתוצאה מכך, וכן לא תשא בכל הוצאה הקשורה לכך.
מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כך צפוי להיחשף להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה ע”י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי יקבל המזמין הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה. עם סיום הליך המכירה ישלח לדואר האלקטרוני של המזמין מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוח אודות סל הקניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת דוא”ל לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח.
שליחה של הודעות על ידי האתר בכל דרך שהיא לרבות דוא”ל ו/או SMS כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשי האתר כגון: שליחת הודעת אימות, כהגדרתה לעיל, תזכורות לצורך השלמת הזמנה וכד’ אינה מהווה “מסר פרסומי”. המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.

תנאי תשלום וחשבוניות :

כרטיס אשראי דרך האתר.
תשלום דרך  PayPal.
תשלום דרך Bit.
תשלום טלפוני – למעוניינים לשלם טלפונית, יש לבצע הזמנה ואז ליצור קשר בצירוף מספר הזמנה לטלפון 072-393-5541 ונחייב אתכם בעסקה טלפונית.
חשבונית מס קבלה יוצאת אוטומטית על שם בעל החשבון באתר (נא להקפיד לציין בפרטי המזמין את הפרטים אשר תרצו שיופיעו בחשבונית) בפרטי המשלוח נא להזין את פרטי המקבל.

דמי משלוח:

דמי משלוח – בעלות של 50 ש”ח כולל מע”מ. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת.

ביטולי עסקה והחזרות:

רק הלקוח המזמין,רשאי לבטל בכתב עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן תשמ”א – 1981 .
החזר כספי יינתן בהתאם להוראות החוק, ובהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה העסקה, החזר כספי לכרטיס האשראי יוחזר אך ורק לכרטיס האשראי דרכו שולמה הרכישה ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי. דמי משלוח לא יוחזרו עם ביטול העסקה.
בכפוף לחוק הגנת הצרכן, הלקוח רשאי לבטל עסקה באחת הדרכים שלהלן: בטלפון, במייל, בקישור ייעודי באתר.

בבקשת הביטול יש לפרט את שם לקוח ומספר תעודת הזהות, בביטול טלפוני ,גם מספר הזמנה.

לקוח רשאי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי החל מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת ההזמנה,   או מיום קבלת מסמך פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם.

החזרות מוצרים תתבצע באמצעות: 1.דואר רשום 2.החזרה למחסני החברה בחולון (הלקוח בעצמו / באמצעות שליח).
במקרה של ביטול, תחזיר החברה בתוך 14 יום מיום קבלת ההודעה על הביטול, את החיוב ותגבה דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או העסקה, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

בכול מקרה דמי המשלוח לא יוחזרו.

המזמין יכול לבטל עסקה אך, החברה רשאית לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי. כמו כן, לקוח המבקש לבטל עסקה מתבקש להחזיר מוצר עם התווית ובאריזתו המקורית ככל הניתן. כמו כן מתבקש הלקוח, על מנת להימנע מגרימת נזק למוצר, להימנע מעשיית שימוש במוצר ולהחזירו ללא כל פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

הזכות לביטול העסקה לא תחול על מוצרים המפורטים בחוק ובין השאר, במקרים הבאים: א.מוצרים שהוזמנו והורכבו במיוחד בעבור הצרכן עקב ההזמנה; ב. מוצרים הניתנים להקלטה,לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

לא יינתן החזר כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון  מתנות.
בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי שהעלות במסגרתה עולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לשימוש במוצרים. המשתמש יבדוק את המוצר מיד עם קבלתו ויודיע לחברה אם המוצר שהתקבל פגום או שונה מהותית מכפי שהופיע באתר.
המוצרים ניתנים להחזרה כשהם סגורים באריזתם המקורית בלבד, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש.

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אדם בן 65 ומעלה או עולה חדש, זכאי לבטל עסקת מכר מרחוק בתוך 4 חודשים, בהתאם לתנאים

ביטול עסקה ע”י החברה ו/או האתר:

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים כגון:

אם הופר סעיף מסעיפי תקנון זה ו/או מכל מסמך מחייב ו/או תנאי מתנאיו של שירות שהוצע על ידי האתר,
אם יתגלה כי הלקוח הזין פרטים שגויים בעת הרישום לאתר ו/או ביצוע ההזמנה
אם בוצע מעשה או מחדל אשר עלול לפגוע באתר ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, עובדי וספקי האתר
אם השימוש באתר הווה ו/או אפשר ו/או עודד ו/או סייע לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל
אם נפלה טעות כלשהי, לרבות טעות סופר ו/או תקלה בתקשורת ו/או כל תקלה טכנית אחרת אשר שבשה את מחיר המוצר ו/או את תיאור הפריט באתר ו/או במשלוח המוצר.

במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של האתר;
במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמה
אם אזל המוצר מהמלאי לאחר או לפני שהתבצעה מכירה.תבוטל ההזמנה.
כאשר קיים חשש, מצד החברה שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל ו/או שכרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם ו/או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
מבלי לגרוע מאמור לעיל, החברה תהא רשאית שלא לאשר הזמנה מסיבות נוספות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

אספקת מוצרים ומשלוחים:

החברה תפעל כדי לספק את המוצר ללקוח בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי, ביט….או כול אמצעי אחר שיאושר ע”י החברה.
זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שמצוינים כאן ו/או באתר כוללים רק “ימי עסקים,ימי חול, מראשון ועד חמישי, ואינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג (חול המועד), יום העסקים מסתיים בשעה 17:00.
החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר לכתובת, כפי שהוקלדה על ידי הלקוח, ותוך עמידה במועד המשלוח הנקוב, אלא אם צוין מפורשות אחרת ו/או למעט עיכובים כאמור להלן.

אספקת המוצרים תעשה באמצעות שליח לבית הלקוח / עסק (על ידי חברת שילוח חיצונית).
החברה אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, ובכל מקרה לא תהא אחראית לאיחור בביצוע אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה (כגון שביתות ו/או תקלות,תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל.כמו כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. העיכובים אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוח כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

במקרה בו התקבל אישור מהלקוח להניח את המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך.
המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיעה חברת השילוח החיצונית לפי העניין, בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה על ידי הלקוח בעת ביצוע ההזמנה ובכפוף למדיניות חברת השילוח לרבות בעניין ההתחיבות למועד השילוח.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השילוח ו/או דואר ישראל, לפי העניין, החברה ו/או חברת השילוח יהיו רשאים לספק את המשלוח ללקוח במקום סמוך, בתיאום מראש עמו.

באחריות הלקוח לוודא בעת ביצוע ההזמנה, כי ניתן לשלוח את החבילה למען המבוקש.

במקרים בהם מוצר אשר מופיע באתר אזל מהמלאי והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה,ובעת ליקוט ההזמנה החברה תשלח ללקוח הודעת דוא”ל ובו תעדכן בדבר החוסרים במלאי, ההזמנה תצא אך הלקוח לא יחויב בגין הפריטים שחסרים .

יובהר בזאת כי בגין מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” ו/או בהטבות, החיוב יבוצע בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה, לדוגמא: כאשר יש מחסור של מוצר במכירה מיוחדת של  4 מוצרים ב- 120 ₪ הלקוח יחויב בגין 3 מוצרים כלומר ב- 90 ₪.
למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’, וזאת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל את החיוב במידה ובוצע.

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור: לוגו, עיצוב האתר, גרפיקה,שרטוטים, נתונים, דגמים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו ווידאו, טקסט,גרפיקה וכיוצ”ב מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ”ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ובכל מקרה שייכים לחברה או לצדדים שלישיים אחרים.

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציג בכל מדיה ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה ו/או שימוש, לרבות שימוש עצמי ו/או מסחרי, במישרין או בעקיפין, וכל האמור למעט מקרה בו החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש.
פרטיות משתמשי האתר – החברה נוקטת באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע הנמסר לה על ידי המשתמש. כדי לשפר את ההגנה על הפרטיות של מבקר ו/או לקוחות האתר, החברה מספקת מידע זה לגבי מדיניות הגנת הפרטיות שלה ואודות האפשרויות העומדות בפני המשתמשים בעת השהות באתר וככל הנוגע להתנהלות באתר לגבי איסוף מידע.
השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות ובכלל זה: שיפור חווית המשתמש, שיפור והעשרת השירותים והתכנים המוצעים באתר, שינוי וביטול שירותים ותכנים קיימים, התאמת תכנים ושירותים ללקוחות וטעמם, למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה לנרשמת בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא”ל), לרבות באמצעות טכנולוגיית “עוגיה” (Cookies) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכד’
הסכמת המשתמש לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS).

גם לאחר ההסכמה לדיוור,רשאי הלקוח, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב למייל courselocksmith@gmail.com או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies ,או טכנולוגיות דומות –  לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוח, לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. רוב דפדפני האינטרנט מקבלים Cookies באופן אוטומטי.

אחריות על מוצרים.

המוצרים בעלי אחריות יבואן רשמי יצוינו בעמוד המוצר,  בעל האתר

 

מנעולן?

הרשם כאן !